WeShare Growth

WeShare helpt organisaties niet alleen vooruit te denken maar ook vooruit te bewegen. We geloven dat het groeiproces succesvol is door de juiste aandacht te geven aan de mensen binnen de organisatie. Het zorgen voor bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid vormen de basis voor de gewenste verandering.

De cultuur waarin deze verandering plaatsvindt is een belangrijke voorwaarde om tot groei en ontwikkeling te komen. Mensen komen tot betere prestaties als ze doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Gemotiveerde mensen werken onderling beter samen. Dit creëert een cultuur die bijdraagt aan (zowel kwalitatieve als kwantitatieve) groei van een organisatie.

WeShare draagt bij aan dit groeiproces door het inzetten van haar consultants en coaches die hun kennis, expertise en ervaring delen.

Groeien als organisatie

Groeien als team

Groeien als mens

WeShare Growth
WeShare helpt organisaties niet alleen vooruit te denken maar ook vooruit te bewegen. We geloven dat het groeiproces succesvol is door de juiste aandacht te geven aan de mensen binnen de organisatie. Het ontplooien van de kwaliteiten van de mensen en het stimuleren van een goede samenwerking creëert een cultuur die bijdraagt aan (zowel kwalitatieve als kwantitatieve) groei van een organisatie.
WeShare draagt bij aan dit groeiproces door het inzetten van haar consultants en coaches die hun kennis, expertise en ervaring delen.

Groeien als organisatie

Wij geloven dat organisaties die zich het beste aanpassen het meest in staat zijn te (blijven) ontwikkelen. Aanpassen betekent dat organisaties steeds inspelen op verandering. Hierbij is richting blijven geven (visie en strategie) essentieel. Het snel inspelen op verandering betekent dat de (mensen in de) organisatie wendbaar moet zijn.

De consultants van WeShare helpen organisaties bij het bepalen van de richting en het waarmaken van ontwikkeling.

Groeien als organisatie

Wij geloven dat organisaties die zich het beste aanpassen het meest in staat zijn te (blijven) ontwikkelen. Aanpassen betekent dat organisaties steeds inspelen op verandering. Hierbij is richting blijven geven (visie en strategie) essentieel. Het snel inspelen op verandering betekent dat de (mensen in de) organisatie wendbaar moet zijn.
De consultants van WeShare helpen organisaties bij het bepalen van de richting en het waarmaken van ontwikkeling.

Groeien als team

Succesvolle teams functioneren goed door een goede samenwerking. Vanuit een gemeenschappelijk belang met een ‘open’ cultuur. Waarbij de individuele teamleden zich richten op waar ze goed in zijn en wat ze motiveert. En elkaar aanvullen waar dat nodig is.

WeShare kan bijdragen aan de groei van teams door ze te helpen met het ontwikkelen van een verbindende samenwerking. Het team kan hierdoor excelleren omdat de teamleden doen waar ze goed in zijn, maar vooral ook omdat ze elkaar helpen en aanvullen waar dat nodig is.

Groeien als team

Succesvolle teams functioneren goed door een goede samenwerking. Vanuit een gemeenschappelijk belang met een ‘open’ cultuur. Waarbij de individuele teamleden zich richten op waar ze goed in zijn en wat ze motiveert. En elkaar aanvullen waar dat nodig is.
WeShare kan bijdragen aan de groei van teams door ze te helpen met het ontwikkelen van een verbindende samenwerking. Het team kan hierdoor excelleren omdat de teamleden doen waar ze goed in zijn, maar vooral ook omdat ze elkaar helpen en aanvullen waar dat nodig is.

Groeien als mens

Groei binnen organisaties is geen kwestie van het ontwikkelen van een goede visie en strategie of het opstellen van een ambitieus verbeterplan. Groei begint bij bewustwording bij de mensen in de organisatie dat je je moet blijven ontwikkelen. En vervolgens verantwoordelijkheid te nemen om deze ontwikkeling in gang te zetten.

Belangrijk is hierbij stil te staan bij jezelf als mens binnen de organisatie. Wat zijn mijn drijfveren? Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Hoe ga ik dat bereiken? Welke mogelijkheden zijn daarvoor binnen mijn organisatie? Beweging in organisaties start bij de mensen die in beweging komen.

WeShare helpt, door middel van coaching, bij het bewustwordings- en groeiproces. Door te luisteren, vragen, spiegelen en reflecteren. Maar vooral door te motiveren je eigen regie en richting hierin te nemen.

Groeien als mens

Groei binnen organisaties is geen kwestie van het ontwikkelen van een goede visie en strategie of het opstellen van een ambitieus verbeterplan. Groei begint bij bewustwording bij de mensen in de organisatie dat je je moet blijven ontwikkelen. En vervolgens verantwoorde-lijkheid te nemen om deze ontwikkeling in gang te zetten.
Belangrijk is hierbij stil te staan bij jezelf als mens binnen de organisatie. Wat zijn mijn drijfveren? Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Hoe ga ik dat bereiken? Welke mogelijkheden zijn daarvoor binnen mijn organisatie? Beweging in organisaties start bij de mensen die in beweging komen.
WeShare helpt, door middel van coaching, bij het bewustwordings- en groeiproces. Door te luisteren, vragen, spiegelen en reflecteren. Maar vooral door te motiveren je eigen regie en richting hierin te nemen.